Już są! Wyniki badań HPH

Przebadano  1194 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z tarnowskich przedszkoli.

Serdecznie polecam Państwu zapoznanie się z artykułem „Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej dzieci w wieku przedszkolnym (Body posture in sagittal plane of preschool children)” to artykuł naukowy opublikowany na łamach Hygeia Public Health 2015, 50(1): 26-30. Praca zbiorowa autorstwa Edyty Mikołajczyk, Agnieszki Jankowicz-Szymańskiej, Wiesława Wojtanowskiego i Mariusza Janusza to przede wszystkim „ocena postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w wieku przedszkolnym oraz oszacowanie zależności pomiędzy wiekiem i BMI badanych dzieci, a występowaniem nieprawidłowości w postawie ciała”.

We wprowadzeniu do artykułu czytamy:

Przebadanych zostało 1194 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z tarnowskich przedszkoli. Ocenę postawy ciała dokonano metodą oglądową według Kasperczyka. Oceniono: wysklepienie klatki piersiowej, ustawienie barków i łopatek oraz ukształtowanie krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej.

Wyniki. W grupie 3-letnich dzieci zaobserwowano barki lekko wysunięte do przodu i odstające łopatki. Wady te dominowały wśród dzieci 5- i 6-letnich [pogrubienie – Igor Pawlewski]. Najmniejszy odsetek wad dotyczył wysklepienia klatki piersiowej. Częstość występowania wad w ukształtowaniu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej zwiększała się z wiekiem. Stwierdzono istotnie statystyczną korelację (p<0,05) pomiędzy wiekiem a nasileniem wad w obrębie łopatek, ustawieniem kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, wysklepieniem klatki piersiowej u obu płci oraz ustawieniem barków u chłopców. Wady w obrębie klatki piersiowej, barków i łopatek występowały częściej u dzieci ze zwiększoną wartością wskaźnika BMI i były rozpoznawane częściej u chłopców.

Cały artykuł dostępny jest na stronie internetowej Kwartalnika HYGEIA public health (ISSN 1509-1945) drugim – obok kwartalnika Problemy Higieny i Epidemiologii (www.phie.pl) – czasopismem Polskiego Towarzystwa Higienicznego (www.pth.pl).

Link do artykułu: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2015/hyg-2015-1-026.pdf

Odpowiedz

Pola wymagane są podświetlone*